תאריך מדד דירוג
22/01/2016 פה גדול 1.5
27/09/2014 דורון מבקר במסעדות 4.3
16/05/2012 דורון מבקר במסעדות 4.6