תאריך מדד דירוג
11/07/2020 גיא ליס 4.0
13/07/2016 דורון מבקר במסעדות 4.5