תאריך מדד דירוג
05/04/2017 בוב ממשיך במסע (בוב68) 4.0
19/05/2015 בוב ממשיך במסע (בוב68) 4.0