ניתן לשלוח אלי כרטיסים בדואר אלקטורני אל הכתובת הבאה:

g l n c h m c l


הנחיות לסריקת הכרטיסים:
- יש לסרוק ברזולוציה של 300dpi לפחות
- יש לסרוק את שני צידי הכרטיס (אלא אם הצד השני ריק)
- יש לשים לב שהכרטיסים מיושרים
- יש לציין את השנה אליה מתיחס הכרטיס (אם ידוע)
- יש לציין האם המסעדה עדיין קיימת (אם ידוע)
- יש לציין אם מעוניינים לקבל קרדיט על הכרטיס (אופציונלי)